Home > School Faculty

SECONDARY SECTION

 • Mrs.Pushpa Krishnakumar
 • Ms.Jyoti Madhukar Netwate
 • Mrs.Prasitha S. Nair
 • Mrs.Revati Anil Yeola
 • Mrs.Golfy Biju
 • Mrs.Tessy Paul
 • Mrs.Sarita Sanjay Salian
 • Mrs.Pratiksha P. Tikam
 • Mrs.Priti Manohar Attarde
 • Mr.Durgesh Pandit Hole
 • Mrs.Vaishali Vijay Mandlik
 • Ms.Jyoti Sidhwani
 • Mrs.Prajakta S.Mokal
 • Ms.Ujwala Phadtare
 • Mrs.Sujata Kiran Patil
 • Mrs.Smita Subhash Shinde
 • Ms.Nalini Senthil Shivan
 • Mr.Maruti R. Patil
 • Mrs.Manisha Rajath
 • Mrs.Sumati Felix Anthony
 • Mrs.Bharati Amit Singh
 • Mrs.Vasundhara D. Sinkar
 • Mrs.Ashwini S. Pawaskar
 • Ms.Jasmine Johnson Patel
 • Mrs.Femina Perinbaraj
 • Mrs.Seema Vikas Ligade
 • Ms.Shobana K Nadar
 • Mr.Nilesh Anant Utekar
 • Mrs.Vanita Amit Singh
 • Ms.Megha Sandesh Bane
 • Mrs.Aruna Amol Mhatre
 • Mr.Vikrant Ramakant Rajbhar
 • Mr.Anil Namdeo Jadhav
 • Mrs.Archana A Khaire
 • Mrs.Supriya Amol Lohote
 • Mrs.Valarmathi Vijayraj
 • Mr.Dinkar Namdev Shinde
 • Mr.Siddharth Bhagwan Desale
 • Mr.Yuvraj Bhimrao Patil
 • Mr. Anurag Babu Yadav
 • Mr.Kishan Khamkar
 • Ms.Nivedita Mahadik
 • Ms.Samata Ingale
 • Mrs.Lakshmi Jha
 • Ms.Sheryl Pareira

PRIMARY SECTION

 • Mrs.Sylvia S.Nadar
 • Mrs.Vijayalaxmi Gundeti
 • Mrs.Seema H.Jadhav
 • Mrs.Malini Saravanan
 • Mrs.Rebecca Victor
 • Mrs.Roshnee Chavan
 • Mrs.Manjusha Pate
 • Mrs.Priyanka C.Gore
 • Mrs. Shruti Swapnil Rane
 • Mrs.Sangeeta Sharma
 • Mrs.Suganthi Murugan
 • Mrs.Padma Sawant
 • Ms.Gracy Nadar
 • Ms.Joteshwari Anugraj
 • Mrs.Savita Jadhav

KINDER GARTEN

 • Mrs.Anam Nazim Kazi
 • Mrs.Mala Shridhar
 • Mrs.Sapna R. Mungala
 • Mrs.Riddhi Manjrekar
 • Mrs.Deepa Dhargalkar
 • Mrs.Sangita S. Bale
 • Mrs.Deepti Raja
 • Mrs.Sudha Nadar
 • Mrs.Santoshi H. Karkera
 • Mrs.Pavitra Shetty
 • Mrs.Bindu Jacob
© 2022 SIES (Dr. APJ Abdul Kalam) Memorial High School. All Rights Reserved.
TOP